Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci

Ewa Zielińska

Piękny zimowy dzień. Świeci słońce,  kilka stopni poniżej zera, puszysty śnieg  a w parku na spacerze nie ma  ani jednego dziecka. Jesienią, gdy mży deszcz lub wieje wiatr jest  podobnie.  Za to zdecydowanie lepiej bywa  wiosną i latem. Wówczas  spotykamy dzieci trzymane za ręce i spacerujące noga za nogą wraz z  rodzicami.  Gdy  dorośli pozwolą dzieciom  na trochę samodzielności  zaraz słychać upominanie:  Nie biegaj bo się spocisz ...., Nie  wchodź na murek bo spadniesz...., Nie przeskakuj przez konar bo  upadniesz i rozbijesz sobie głowę..... Spotykamy  też  dzieci  czteroletnie sprawne ruchowo  wożone  do przedszkola  w wózkach lub  wnoszone  po schodach  na rękach do sal. A przecież wszyscy wiemy , że  sprawność fizyczna1 jest ważnym wskaźnikiem  prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.

Wiek przedszkolny to okres wzrastającej sprawności ruchowej2. U starszych przedszkolaków i młodszych uczniów obserwuje się:

- ogromną potrzebę ruchu i dlatego mówi się o nadruchliwości oraz o konieczności zaspokojenia głodu ruchu dzieci;

- korzystne zmiany w sprawności oraz koordynacji ruchowej i z tego powodu wiek przedszkolny nazywa się złotym wiekiem motoryczności.

O rozwój fizyczny i sprawność ruchową  przedszkolaków mają dbać zarówno rodzice jak i nauczyciele . Z moich  obserwacji wynika, że niepokojąco zwiększa się  liczba rodziców, którzy  nie  należycie  zaspakajają  potrzebę ruchu  u swoich dzieci.  Nie  zwracają również   uwagi na wynikające z tego konsekwencje dla ich  dziecka, innych dzieci a nawet dla personelu przedszkola.

Zabiegani i  zapracowani rodzice :

 • cieszą się , gdy  ich dziecko długo i  spokojnie siedzi przed telewizorem a potem  dziwią się , że  różni się ono od rówieśników , bo jest mniej sprawne, słabe ( chorowite) i szybko  się męczy;
 • nie stwarzają  dziecku okazji do  ruchowego wyżycia się,  a potem uskarżą się, że jest nadmiernie ruchliwe , nie potrafi spokojnie usiedzieć przez chwilę i przeszkadza wszystkim w domu;
 • nie dbają o to, aby dziecko  realizowało potrzebę ruchu przebywając jak najdłużej na powietrzu a  potem są zaskoczeni, że dziecko jest słabe, mało odporne i  często  choruje.  
  Zgodnie z prawidłowościami rozwoju fizycznego starszych  przedszkolaków i młodszych uczniów monotonny nawet dwukilometrowy  spacer  za rękę jest dla dziecka  bardzo męczący. Nie potrafi się ono  dostosować  do rytmu kroków dorosłego  a trzymane stale za tą samą rękę deformuje kręgosłup. Jednocześnie to samo dziecko bez zmęczenia pokonuje drogę zdecydowanie dłuższą biegając, przeskakując przez  przeszkody,  wspinając się na konary, wbiegając na schody itp.

Deszcz, wiatr, upał a nawet mróz nie  może być przeszkodą w organizowaniu dzieciom  pobytu na  powietrzu, gdyż poprzez udział w zabawach  ruchowych, grach zespołowych i zawodach  sportowych dzieci  nabędą  tężyzny fizycznej i odporności zdrowotnej.

Zasygnalizowane tu niekorzystne  tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach  przedszkola i szkoły nasilenie pracy w zakresie zaspakajania potrzeby ruchu w  sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego dzieci. Odbywa się to dwa,  trzy razy dziennie  poprzez udział w zabawach z różnymi elementami  ruchu  np.  biegu i pościgu, równowagi, podskoku i skoku, czworakowania, toczenia, rzutu, pokonywania przeszkód itp. organizowanych  przez  nauczyciela3. Potrzebę ruchu dzieci zaspakajają również podczas codziennie prowadzonych ćwiczeń porannych4 a także w trakcie  ćwiczeniach gimnastycznych5 prowadzonych przez nauczyciela dwa, trzy razy w tygodniu.

Co każdy przedszkolak powinien umieć idąc do szkoły w zakresie sprawności fizycznej 

Zgodnie z nową podstawą programową6 dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej :

 • dba o swoje zdrowie:
 • jest sprawne fizycznie  lub  jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, sali gimnastycznej.

Ponieważ możliwości ruchowe starszych  przedszkolaków i młodszych uczniów  są ogromne dlatego  współpraca z  rodzicami w tym zakresie jest nieodzowna . Rodzice muszą zrozumieć, że   dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego  każde dziecko ma  brać udział w  zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych a także w grach i  zabawach sportowych organizowanych w sali oraz  na powietrzu.

Oto kilka porad  i  wskazówek dla  rodziców ułatwiających wspólne zabawy z dziećmi . Gimnastyka  ma być dla dziecka wesołą i radosną  zabawą a dorosły powinien ćwiczyć razem z   dzieckiem. Nie należy wydawać poleceń,  komenderować, pouczać i ciągle  upominać. Najlepiej  gdy dziecko wraz z  dorosłym  bawi się  w zabawy  naśladowcze np. Skaczące piłeczki (podskoki obunóż), Wiatr i liście (skłony na boki  i wirowanie dookoła siebie), Zabawy kotków  (chodzenie na czworakach za piłką, wykonywanie kociego grzbietu), Zanieś misiowi śniadanie ( przenoszenie na tacy drobnych  klocków). Tego typu zabawy nie tylko  sprzyjają  rozwojowi sprawności ruchowej ale także pobudzają wyobraźnię  i fantazję a także podsuwają  pomysły do różnorodnych zabaw  tematycznych .

Dzieci bardzo chętnie popisują się swoimi umiejętnościami i dlatego dobrze jest też nadawać ćwiczeniom  gimnastycznym charakter nie tylko zabawowy ale także  zadaniowy np. Przejdź po pniu  drzewa.....,  Biegnij slalomem pomiędzy drzewami (ustawionymi przeszkodami) ...., Idź przed siebie z książką  położoną  na głowie...., Skacz raz na jednej, raz na drugiej nodze  ..... Podczas  takich  ćwiczeń   dzieci wykazują się odwagą, sprytem, wytrwałością a także  odczuwają  radość  z osiągniętego celu.

Organizując zabawy ruchowe i ćwiczenia  gimnastyczne  koniecznie należy zadbać  o warunki higieniczne  i  zdrowotne. Jeżeli nie odbywają się one na powietrzu to należy pamiętać, że pokój musi być odkurzony  i przewietrzony a dziecko przebrane w  wygodny strój sportowy. Zabawy  terenowe z pokonywaniem naturalnych  przeszkód, gry zespołowe, zawody sportowe prowadzone na powietrzu, gdyż  mają ogromny wpływ na zdrowie dziecka i jego odporność. Dlatego  należy (bez względu na pogodę) organizować dzieciom zabawy w wodzie (pływanie) i z wodą (np. puszczanie okręcików w basenie, wlewanie lub    przelewanie wody) , na śniegu (lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami,  jazda na sankach i nartach)  i lodzie (jazda na łyżwach ).

Ważne jest zapewnienie dziecku podczas   zabaw  bezpieczeństwa zarówno gdy odbywają się one  w mieszkaniu, w  parku  jak i  na podwórku. Każde dziecko ma orientować się w tym ,  co  mu wolno a czego nie wolno robić. Musi wiedzieć, że nie wolno skakać po  meblach, wchodzić na zamarznięty staw, bawić się  piłką blisko jezdni,  wdrapywać się na wysokie drzewa itp.

Dzieci sprawne  ruchowo będą odznaczać się :

 • dobrym stanem zdrowia, gdyż ono w  znacznym stopniu zależy od ruchu. Słaba koordynacja ruchowa (motoryczna) jest przyczyną braku motywacji  i unikania ćwiczeń;
 • większą odpornością psychiczną i  fizyczną. Odbywa się to poprzez możliwość wyładowywania nadmiaru  energii, rozładowywania emocji i uwolnienia napięć  podczas  ćwiczeń i  zabaw  ruchowych;
 • pewnością siebie i zadowoleniem. Dzieci sprawne ruchowo odczuwają przyjemność z uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach gdyż mają świadomość , ile już potrafią. Są też  dumne ze  swojej samodzielności oraz  zaradności;
 • lepszymi umiejętnościami społecznymi.  Dzieci sprawne ruchowo łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami ,  potrafią współpracować (np. zabawa  terenowa - Szukamy ukrytego skarbu)  i współdziałać w zespole  (np. zabawy z piłką Dwa ognie)  są akceptowane społecznie i często stają  się  przywódcami w  grupie.

Bywają dzieci, które  unikają zabaw i ćwiczeń ruchowych bo nie mogą nadążyć za rówieśnikami, gorzej jeżdżą na  rowerku, słabiej pływają itp. Te dzieci charakteryzują się niezręcznością ruchową, słabą  koordynacją ,  wzrokowo - ruchową (rzuty  woreczkiem do celu) i słabą płynnością ruchów.  Napotykając na trudności zaczynają unikać danej aktywności ruchowej lub w ogóle  przestają  ćwiczyć. Brak ćwiczeń przyczynia się do  nie rozwijania danej   umiejętności  a więc do jeszcze większych trudności. To z kolei   często  powoduje  odrzucenie dziecka  przez rówieśników  jego izolację  a także  wyśmiewanie się.   

W jaki sposób możemy pomóc dzieciom , które unikają aktywności ruchowej?

Przede wszystkim stwarzać okazję  do  ruchu i razem z dzieckiem bawić się.  Szukać takich form aktywności ,  które sprawiają dziecku zadowolenie i radość . Podczas wspólnych zabaw  motywować , zachęcać poprzez przekonywanie  i chwalenie  za  najdrobniejszy sukces . Nigdy nie należy zmuszać  dziecka do aktywności  fizycznej. Natomiast  znaleźć wśród  rówieśników dziecko z takim samymi  możliwościami ruchowymi i w trakcie wspólnych zabaw (ćwiczeń) chwalić za podejmowane próby. Dzięki temu wzrośnie samoocena  dziecka a z czasem i satysfakcja z pokonywania własnej słabości.

Kilka bardzo ważnych zdań  zamiast zakończenia

Pisząc o niezręczności ruchowej chodzi  głównie o ruchy całego ciała  w tym rąk i nóg. Jednak w przygotowaniu  dziecka do nauki w szkole bardzo ważna  jest sprawność manualna czyli  niewielkie  ruchy palców i dłoni, które zaangażowane są podczas  pisania.  Dzieci niezręczne manualnie dostrzegamy  w codziennych  sytuacjach np. podczas ubierania się i rozbierania , jedzenia, mycia   itp.

Czasami też spotykamy  dzieci , które   mają nienależytą koordynację pracy obu rąk . Jest to szczególnie  widoczne w sytuacjach, gdy dziecko napotyka na trudności w  zapinaniu   guzików, wiązaniu sznurowadeł i łapaniu piłki. Wówczas wyraźnie widać  , że  dziecko chętnie używa jednej ręki , a druga wręcz mu przeszkadza.

Niektóre dzieci podczas rysowania  tak  silnie   naciskają  kredkę, że albo ją łamią albo  dziurawią kartkę. Świadczy to o wzmożonym  napięciu mięśniowym i mało precyzyjnych,  gwałtownych, kanciastych  ruchach ręki.

Spotykamy też dzieci , które  mają za  małe napięcie  mięśniowe  i wtedy kreski przez nie rysowane są cienkie , drżące , falowane lub przerywane  i ledwo widoczne.

Podczas  wycinania nożyczkami  można  dostrzec  dzieci niezręczne manualnie ze  złą koordynacje wzrokowo - ruchową . Te dzieci napotykają na trudności  z trzymaniem w jednej ręce  kartki a w drugiej nożyczek a wycinanie polega na szarpaniu kartki. U  dzieci z takimi problemami często występują współruchy a więc pomaganie  sobie ruchami tułowia, szyi i języka.

W tym krótkim podsumowaniu należy  zwrócić uwagę na najczęściej występujące problemy niezborności   manualnej, które ściśle są związane z rozwojem ruchowym dziecka. Dlatego każdy rodzic powinien  wiedzieć , że sprawność ruchowa całego ciała,  dbałość o sprawność manualną,  praca nad usamodzielnieniem dzieci w  czynnościach codziennych i samoobsługowych ma ogromne znaczenie w  przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole szczególnie w zakresie  pisania. Przygotowanie  do pisania  nie polega na nauczeniu sztuki  kreślenia liter ale dobrej sprawności ruchowej i manualnej. Wspólne  zabawy ruchowe z rodzicami i umożliwienie dzieciom w domu  malowania ,  lepienia z plasteliny, wycinania , wydzierania, darcia  a nawet szycia  prostym ściegiem (igła zerówka) jest gwarancja sukcesu szkolnego.  Lekceważenie  dziecięcej potrzeby ruchu i  brak dbałości o rozwój  ruchowy w tym manualny  może być  przyczyną  niepowodzenia dzieci w  uczeniu się.


1 Rozwój fizyczny to - zdaniem R. Przywędy ( op. cit., s. 9 ) - przemiany, które doprowadzają do ukształtowania z prostej  konstrukcji komórkowej tak złożonego , tak precyzyjnego i tak  doskonałego tworu, jakim jest organizm człowieka.

2 Sprawność  ruchowa to stopień opanowania własnego ciała i umiejętności władania aparatem ruchowym. Pojęciem szerszym jest  sprawność fizyczna i można ja określić jako aktualna możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności  człowieka. Por. R. Przywęda: Rozwój somatyczny i motoryczny,  PZWS, Warszawa 1973, s. 180

3 Wychowanie fizyczne w przedszkolu ,WSiP, Warszawa 1988, s. 9 -  130.

4 Ćwiczenia poranne opisane są w publikacji K. Wlaźnik:  Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988 , s.131 - 188.

5 Wiele  zabaw dla dzieci młodszych i starszych   oraz   ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą zabawową i zadaniową znajduje się  w publikacjach A. Grzęska : Zajęcia ruchowe w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1975 , S. Moliere: Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, Wydawnictwo „ Sport i Turystyka" , Warszawa 1974 , s. rozdz. IV i V, J. Berdychova: Mamo , tato ćwiczcie ze mną ,Wydawnictwo  „Sport i Turystyka", Warszawa 1972, R. Demeter : Wesołe ćwiczenia PZWL Warszawa 1973.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23  grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego praz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół opublikowane w  Dzienniku Ustaw Nr , poz.1


http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2608&Itemid=341


 

wstecz

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 838253. Dziękujemy