Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Oferta edukacyjna

         W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości.
Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole podstawowej, odważnie wkraczają w „dorosły świat”.
         Mamy bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną, nowocześnie wyposażone i kolorowe pomieszczenia dydaktyczne, salę do zajęć ruchowych, pokój terapii indywidualnej.
         Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości.
         Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form.
         W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym.
         Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów o  wielokierunkowym wykształceniu.
         Otaczamy dzieci opieką logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
Pracujemy w oparciu o:                          
- Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,  
- programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycielki i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola,
- programy własne opracowane przez naszych pedagogów: m.in. Program Promocji Zdrowia, Program Edukacji Ekologicznej, Program Terapii Logopedycznej, Program adaptacji do przedszkola, Program Edukacji Informatycznej dla dzieci przedszkolnych,
- tematyczne projekty edukacyjne,
- miesięczne plany pracy przygotowywane dla grup przez nauczycielki,
   
Umożliwiamy udział dzieci w zajęciach dodatkowych, które rozwijają ich zainteresowania.
 
Proces dydaktyczno-wychowawczy realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:
- Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Pedagogikę Zabawy Klanza
- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- Metodę Kinezjologii Edukacyjnej.

Dzięki współpracy z Radą Rodziców przedszkola oferujemy szeroki wachlarz imprez kulturalnych, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne, udział dzieci w konkursach i prezentacjach, uroczystościach przedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich programach i akcjach edukacyjnych. Rodziców zapraszamy do uczestniczenia w codziennym życiu naszego przedszkola i współtworzenia jego oferty.

Znaczenie edukacji przedszkolnej (pdf)
                                                               
                                                                DRODZY RODZICE!

                                         Nasze przedszkole to miejsce dla Waszych dzieci.
                                                                    Zapraszamy!

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 834706. Dziękujemy