Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Nasze sukcesy

 
Nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Optymistycznego Przedszkola”. Jest to ogólnopolski program autorstwa Mireli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej mający na celu pomoc placówkom w wychowaniu małego dziecka tak, by wkraczając w życie było ono odważne, kreatywne, pełne fantazji, miało wiele empatii i współczucia dla innych, wierzyło we własne możliwości – było optymistą.

      

Po raz pierwszy w 2004 roku otrzymaliśmy certyfikat jakości w edukacji „Partnerskie Przedszkole”. Znaleźliśmy się wśród nielicznej w Polsce rzeszy przedszkoli uhonorowanych tytułem jakości w edukacji. To dla nas zaszczytne wyróżnienie i czujemy się dumni z posiadania tego tytułu. „Partnerskie Przedszkole” to program dla wychowania przedszkolnego tworzący procedurę zapewnienia jakości. W ustalaniu procedury „Partnerskiego Przedszkola” wykorzystano m.in. szkockie standardy zapewniania jakości pracy przedszkoli. W „Partnerskim Przedszkolu” dzieci są szczęśliwe, otwarte, rozwijają się duchowo a rodzice, nauczyciele i dzieci są partnerami dla siebie nawzajem.

W 2010 roku pomyślnie przeszliśmy proces recertyfikacji i zaszczytne miano Partnerskiego Przedszkola przyznano nam do 2015 roku. 

Od 1999 roku w naszej pracy z dziećmi propagujemy idee zdrowego życia i promocji zdrowia. Pracujemy zgodnie z własnym programem opracowanym przez nauczycielki Przedszkola, uczestniczymy w wielu akcjach i programach o zasięgu krajowym np. Mamo, tato wolę wodę, Mamo nie pal!, Czyste powietrze wokół nas, Akademia Aquafresh, P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się i wielu innych. W 2001 roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

  

      

Jesteśmy propagatorami idei ekologii i życia w zgodzie z naturą. Corocznie przeprowadzamy wraz z naszymi przedszkolakami wiele edukacyjnych projektów związanych z przyrodą np. Od ziarenka do bochenka, Pszczółki nasze przyjaciółki, Ptaki wokół nas, Ze starego coś nowego, Pole za płotem, – co z tego potem, Mrówki, Ekologia na widelcu itp. Nasi wychowankowie mają dużą wiedzę o otaczającym nas świecie, zwierzętach, roślinach, ich ochronie. Za swoje działania uhonorowani zostaliśmy trzema certyfikatami Szkoły Promującej Ekorozwój oraz nagrodą specjalną Dolnośląskigo Kuratora Oświaty za działania proekologiczne. Obecnie bierzemy udział w VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”.

listCertyfikatnagroda

Prowadząc działania ekologiczne i prozdrowotne braliśmy już też udział w czterech kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.

    

W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyliśmy w ogólnokrajowym konkursie dla szkół wszystkich typów Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń pod hasłem "Prawo, Przyjaźń, Tolerancja". Projekt i konkurs przeprowadzony został w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. Szkoły, które spełniły wszystkie wymogi i zadania regulaminu konkursu, otrzymały tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.


16 stycznia 2015 roku otrzymaliśmy bezterminowo Certyfikat Partnerskie Przedszkole oraz Nagrodę Jakości ,,Partnerskie Przedszkole’’ im. Ireny Dzierzgowskiej. Nagroda Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedszkoli w Polsce. Jest to nagroda za jakość pracy przedszkola, uznanie w środowisku przedszkolnym i lokalnym. Nagroda ta jest dumą dla przedszkola, dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców a udział w programie Partnerskie Przedszkole przyczynia się do tworzenia najlepszych warunków rozwoju dzieci. 

     

Za wyjątkową jakość działań podjętych w Projekcie Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu nasza placówka otrzymała tytuł Lidera Edukacji Fundamentalnej. 

        edukacja       

W ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” opracowanego na lata 2014-2016 powstał program CHRONIMY DZIECI. Nasze przedszkole spełniając wymagania stawiane placówkom oświatowym otrzymało certyfikat CHRONIMY DZIECI.
 

 

Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków
Celem corocznej akcji SPRINTEM DO MARATONU organizowanej pod patronatem redakcji miesięcznika Bliżej Przedszkola jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. 
https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu/o-wydarzeniu
Włączyliśmy się do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka". Celem projektu UNICEF jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.
https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/szkolazprawamidzieckaivedycja/117
Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji społecznej "Dwujęzyczna wiosna" oraz w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, którego celem jest upowszechnienie idei dwujęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 
Bierzemy udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”.
Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A  przy współpracy z  wydawcą miesięcznika Bliżej PrzedszkolaCelem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
W naszym przedszkolu realizowany jest projekt "EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/edukacja-i-partnerstwo-bez-barier/o-projekcie

Bierzemu udział w programie Mali Wspaniali.  Jest to projekt wspólfinansowany przez miasto Wrocław, Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. W przedszkolach w ramach tego projektu prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki (ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe, elementy karate w skład których wchodzi nauka dyscypliny, etykieta, techniki samoobrony). 
Jako jedno z nielicznych w Polsce przedszkoli w 1999 roku zaproszeni zostaliśmy do realizacji międzynarodowego programu edukacji informatycznej dzieci przedszkolnych KidSmart. Program ten na całym świecie prowadzony jest przez firmę IBM i Uniwersytet w Camridge.
 www.kidsmart.pl

Uczestniczymy w Projekcie edukacyjnym „Przedszkole 21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”, który będzie realizowany w latach 2012- 2015, na terenie całej Polski.
Cele tego projektu to m.in. propagowanie twórczych działań edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i/lub organizacyjnych w przedszkolach oraz inicjatyw i akcji na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjności wychowania przedszkolnego, tworzenie partnerstwa różnych sektorów i podmiotów na rzecz edukacji małego dziecka i upowszechniania wychowania przedszkolnego, ustanowienie wyróżnienia „Przedszkole XXI wieku” dla placówek przedszkolnych spełniających opracowane w ramach projektu standardy jakości pracy.
 www.p21.edu.pl

Jesteśmy jednym z 80 przedszkoli w Polsce uczestniczących w Projekcie Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Program ,, Edukacja Fundamentalna” poprzez zabawę  łączy różne sposoby uczenia się zapewniając wszechstronny rozwój dzieci. Oparty jest na teorii rozwoju inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Program adresowany jest także do rodziców i osób współpracujących z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wielostronnego rozwoju. Dobra zabawa z dzieckiem to inwestowanie w budowanie fundamentów jego dobrostanu, kompetencji i szczęścia.
http://edukacjafundamentalna.pl/o-projekcie/

 

W ramach działań programu Szkoły dla ekorozwoju otrzymaliśmy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i ubiegamy się o certyfikat Zielonej Flagi
 http://www.ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2015/04/01/ubiegamy-sie-o-certyfikat-zielonej-flagi 

 

Wspólpracujemy z Fundacją Dzieci Niczyje uczestnicząc w programie Chronimy Dzieci. Jest to program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. 
 http://chronimydzieci.fdn.pl/ 

Nauczyciele naszego przedszkola brali udział w projekcie Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim. Uczestniczyły w nim 44 placówki oświatowe. Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
http://pzp.edu.pl/projekt/ 

Mamy certyfikat Przedszkola w Ruchu ustanowiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Otrzymaliśmy to wyróżnienie bo:
- promujemy aktywny tryb życia
- kształtujemy prawidłowe nawyki dzieci
- działamy na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych

 
Uczestniczyliśmy w projekcie Integracja od Przedszkola 3. Misją tego projektu było budowanie od najmłodszych lat przyjaznego klimatu integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem.
 www.did.edu.pl/projekt2011
Prowadzimy zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresh.
 www.akademia-aquafresh.pl
Uczestbniczymy w programie edukacyjnym Kucyk dla każdego od małego wspólfinanspwanym ze środków Unii Europejskiej. 
Uczestniczymy już w III edycji programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślazak. Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnoślaskiego. Celem programu jest podniesienie świadomości dzieci na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętnosci wspóldziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy to ogólnopolski program skierowany do placówek, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. W ramach programu przygotowujemy szereg praktycznych informacji oraz narzędzi dla placówki i rodziców, aby w łatwy sposób mogli zaoferować swoim podopiecznym zbilansowaną dietę spełniającą najnowsze zalecenia oraz normy żywieniowe. Prowadzone są też warsztaty dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. 
 http://zdrowojemy.info/ 

Uczestniczyliśmy w kampanii „Baw się i bądź bezpieczny!”. Jako ogólnopolska kampania edukacyjna UNICEF została ona objęta patronatem przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Nardowej. Partnerem projektu jest WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).
  www.unicef.pl/szkoly-i-uczelnie/akcje-szkolne/baw-sie-i-badz-bezpieczny-ii-edycja
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu  "Książka dla malucha" i prowadziliśmy akcję na rzecz Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
http://blizejprzedszkola.pl/ksiazka-dla-szpitala

Braliśmy udział w ogólnopolskim programie "Mamo,tato, wolę wodę". Kampania została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. 
www.wolewode.pl

W ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom bierzemy udział w programie Czytające Przedszkola. Zorganizowaliśmy Klub Motyli Książkowych i z różnymi gośćmi spotykamy się na głośnym czytaniu bajeczek i wykonywaniu prac plastycznych. Wzbogacamy wyobraźnię i język naszych maluchów czytając 20 minut dziennie, codziennie!!!
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci

 Od kilku lat uczestniczymy w programie "Cały Wrocław czyta dzieciom"

Program edukacyjny Pogromcy zarazków ma charakter ogólnopolski, jest bezpłatny, a udział w nim jest fakultatywny. Placówki, którym zależy na pogłębieniu edukacji dzieci z zakresu higieny, otrzymują materiały edukacyjne i wsparcie metodyczne. Na ich podstawie wychowawcy prowadzą zajęcia o zarazkach i czystości, a dzieci poprzez zabawę zapoznają się z prawidłowymi zachowaniami higienicznymi.
http://www.pogromcyzarazkow.pl/pl/cms/program-edukacyjny/

 Wraz z dziećmi i rodzicami realizujemy zadania projektu edukacyjnego Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Uczymy się jak bezpiecznie bawić się, zdrowo żywić i co robić, aby nie chorować.
http://www.zdrowyprzedszkolak.pl

 

 

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje.  Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu.
Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
https://www.bezpiecznewakacje.pl/

 

Po przeprowadzonej certyfikacji nasze przedszkole otrzymało status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Wspólnotowego Programu "Młodzież w działaniu". Zagraniczni wolontariusze wspomagają naszych nauczycieli w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi, przybliżają dzieciom kulturę swojego kraju i stwarzają szansę na wykorzystanie elementów języka angielskiego w całodziennej komunikacji w grupie.

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 834701. Dziękujemy