Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Zapisy

Drodzy Rodzice!
Jeżeli chcecie, by Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola gwarantującego bezpieczeństwo oraz bogatą ofertę ciekawych i atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, rozwijało się harmonijnie w atmosferze przyjaźni i szacunku – zapraszamy!
Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w terminach określonych dla danego roku szkolnego. Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola w poniedziałek, środę i piątek w godz.7.00-15.00 oraz we wtorek i czwartek w godz. 7.00-16.00. Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola oraz inne dokumenty rekrutacyjne można pobrać w przedszkolu lub z naszej strony internetowej.
Zapisując dziecko do naszego przedszkola proszę pamiętać, iż z powodu braku dietetyka - specjalisty w zakresie żywienia, szczególnych warunków lokalowych pionu kuchennego oraz dużej liczby wydawanych posiłków przedszkole nie może przyjmować dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi i nie ma możliwości żywienia dzieci zgodnie z indywidualnymi dietami.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są w sekretariacie przedszkola.

Program adaptacyjny
Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno Rodzice jak i dzieci przygotowali się na powitanie przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie Dzieci i Rodziców w przedszkolny świat. Są to zajęcia dla Dzieci, które po raz pierwszy wkroczą w przedszkolny świat oraz dla tych, które są już przedszkolakami, a teraz dołączają do naszego grona. Spotkania prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym programem przez nauczycielki naszego przedszkola. Dzięki tym zajęciom Rodzice i Dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe.

Uwaga:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w czasie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nie będzie zajęć adaptacyjnych.


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022  Rekrutacja została zakończona. Przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami.
 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy w formie elektronicznej lub tradycyjnej papierowej (złożone do urny w holu przedszkola). W ciągu dwóch dni na adres poczty elektronicznej podany w karcie zapisu otrzymacie Państwo potwierdzenie złożenia dokumentów.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolesleza.pl .
Pojawią się tam informacje o ewentualnym planowanym zebraniu dla rodziców przyjętych dzieci oraz o terminie podpisania deklaracji pobytu (funkcjonują zamiast dawnych umów z rodzicami).

W obecnym okresie placówki oświatowe pozostają zamknięte. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 71 7896899 w godzinach 8.00-15.00 lub mailowo przedszkolebw@lpt.pl

W dniu 23.04.2021 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca w przedszkolu oraz dzieci niezakwalifikowanych. 
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021r należy złożyć w przedszkolu Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez przesłanie na adres przedszkolebw@lpt.pl lub wrzucenie do urny wystawionej w głównym wejściu do przedszkola (dotyczy dzieci zakwalifikowanych).
Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola (pdf)


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym 2021/2022 (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola(pdf)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pdf)
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo w przedszkolu (pdf)
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo
(pdf)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (pdf)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf)
Oświadczenie potwierdzające złożenia informacji podatkowej (pdf)

Informacja ogólna
(pdf)
Zarzadzenie rekrutacja (terminy i kryteria) (pdf) Rodzicu zanim wybierzesz przedszkole ... - informacja Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty na temat nadzoru nad przedszkolami i placówkami opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym  


Adaptacja do przedszkola -kilka rad dla rodziców

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 834705. Dziękujemy