Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Dzień w przedszkolu

W naszym przedszkolu w grupach dzieci 4-,5- i 6-letnich nie ma tradycyjnego leżakowania. Zamiast niego proponujemy inne formy odpoczynku poobiedniego dla dzieci:
• ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
• zajęcia wyciszające
• słuchanie muzyki i bajek


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacjo pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.  

 

 
8:00 - 8:30

Zabawy integrujące grupę.  Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawa ruchowa.
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

 

8:30 - 9:00

         Śniadanie
       
 Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych                oraz dbałości o zdrowie.

 

  

9:00 - 10:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

10:30 - 12:00

Spacery, zabawy swobodne w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki lub zorganizowane w sali ćwiczenia gimnastyczne.


 

12:15 - 12:30   Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych                                związanych z samoobsługą dziecka.

12:30 - 13:00

           Obiad
           Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami.                        Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
    

  

13:00            Rozchodzenie się dzieci korzystających z dwóch posiłków.

13:00 - 14:15  

Czas relaksu- grupy najmłodsze leżakowanie, pozostałe grupy słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne, wyciszenie.

Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka - praca kompensacyjna, zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych piosenek i wierszy, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, religia (grupy dzieci 6-letnich).Czas relaksu - grupy najmłodsze leżakowanie, pozostałe grupy słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne.
Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka - praca kompensacyjna, zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych piosenek i wierszy, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, religia (grupy dzieci 6-letnich).

14:15 - 14.30  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą                                  dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.
14:30 - 15:00

              Podwieczorek
           
  Kultura spożywania posiłków, praca dyżurnych.

 
 

 

 15:00 - 17:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy ogólnorozwojowe. Zajęcia dodatkowe według programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, czytanie bajek, zabawy dowolne.
Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 834703. Dziękujemy