Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 5 - SOWY

 
   Grupa dzieci 6-letnich

   

    Wychowawcy:
 mgr Beata Drozd, mgr Danuta Sobczak-Kaczorek
    Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: 
II środa m-ca 16:30-17:30 (D.Sobczak-Kaczorek)
III czwart
ek m-ca 16:30-17:30 (B.Drozd)e-mail grupowy:
  grupa5@lpt.pl


                                                 Plan na miesiąc CZERWIEC 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I- Dzieci z całego świata
 • Tydzień II - Moje podwórko
 • Tydzień III - Wkrótce wakacje
 • Tydzień IV - Lato


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras, zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów,
 • rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej oraz kształtowanie prawidłowych relacji w grupie,
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, porównywanie, klasyfikowanie oraz rozwiązywanie zagadek logicznych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.
 

WIERSZE I PIOSENKI

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 838242. Dziękujemy