Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 6 - KRASNOLUDKI

  Grupa dzieci 3-letnich

   
   Wychowawca:
mgr Iwona Łukaszewicz 
    Pomoc nauczyciela: Magdalena Ołdak 
   Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb 


   

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
:
II czwartek m-ca 16:00-17:00 (I.Łukaszewicz)


e-mail grupowy:
  grupa6@lpt.pl

 


                                                Plan na miesiąc CZERWIEC 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dzień Dziecka
 • Tydzień II - Zwierzęta małe i duże
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju,
 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków,
 • wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata,
 • rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej,
 • poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna,
 • wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo,
 • rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych,
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy,
 • zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku,
 • rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych,
 • utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych,
 • rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las,
 • poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”,
 • poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem,
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem),
 • zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej,
 • rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek,
 • doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.


WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2024 | Odwiedzono: 838240. Dziękujemy